9 ஏப்ரல் 2017, பங்குனி – 27 | Sunday, Uthiram / Uttara Phalguni, Sukla Chaturdashi

நாள் – ஞாயிறு; திதி – வள.திரயோதசி(9.30am); சதுர்த்தசி; நட்சத்திரம் – உத்திரம் (+1.55am); ஹஸ்தம்; யோகம் – விருத்தி (9.17am); துருவம்; கரணம் – தைதூலை(9.30am);

Read more

13 மார்ச் 2017, மாசி – 29 | Monday, Uthiram / Uttara Phalguni, Krishna Prathama

நாள் – திங்கள்; திதி – தே. பிரதமை(8.53pm); நட்சத்திரம் – உத்திரம்(6.43pm); ஹஸ்தம்; யோகம் – கண்டம்(+2.16am); விருத்தி; கரணம் – பாலவ(8.35am); கௌலவம்; சந்திராஷ்டமம்

Read more

13 பிப்ரவரி 2017, மாசி – 1 | Monday, Uthiram / Uttara Phalguni, Krishna Tritiya

நாள் – திங்கள்; திதி – தே. திருதியை (+4.57am); நட்சத்திரம் – பூரம்(9.00am);உத்திரம்; யோகம் – சுகர்மம்(7.35pm);திருதி; கரணம் – வணிசை(4.45pm); பத்திரை; சந்திராஷ்டமம் –

Read more