2 மே 2017, சித்திரை – 19 | Tuesday, Poosam / Pushya, Sukla Saptami

நாள் – செவ்வாய்; திதி – வள.சப்தமி(8.52pm); அஷ்டமி; நட்சத்திரம் – பூசம்; யோகம் – சூலம்(7.52pm); கண்டம்; கரணம் – கரசை(9.38am); வணிசை; சந்திராஷ்டமம் –

Read more

3 ஏப்ரல் 2017, பங்குனி – 21 | Monday, Thiruvathirai, Sukla Saptami

நாள் – திங்கள்; திதி – வள.சப்தமி(1.06pm); அஷ்டமி; நட்சத்திரம் – திருவாதிரை (+12.05am); புனர்பூசம்; யோகம் – சோபனம்(6.30pm); அதிகண்டம்; கரணம் – வணிசை(1.06pm); பத்திரை;

Read more

3 பிப்ரவரி 2017, தை – 21

நாள் – வெள்ளி; நட்சத்திரம் – அசுபதி(8.02pm); திதி – வளர். சப்தமி(10.50pm); யோகம் – சுபம்(11.58pm);சுப்ரம்; கரணம் – கரசை(11.48am); வணிசை(10.50pm); சந்திராஷ்டமம் – கன்னி

Read more