ரத சப்தமி | Ratha Saptami

சூரிய பகவான் அவதரித்த தை மாதம் வளர்பிறை சப்தமி திதி அன்று சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. சூரியன், அன்று முதல் வடக்கு திசை திரும்பிப் பயணிப்பதாக புராணம் தெரிவிக்கிறது.

Read more