பிரஸன்னம்

ஜோதிடத்தில் இரண்டு விஷயங்கள் வைத்து ஆய்வு செய்து பலிதம் சொல்வது வழக்கம்: 1. ஜெனன ஜாதகம் 2. அன்றைய கோட்சார கிரக நிலை இதில் ஜெனன ஜாதகத்தில்

Read more