27 மார்ச் 2017, பங்குனி – 14 | Monday, Poorattathi / Purva Bhadrapada, Amavasya

நாள் – திங்கள்; திதி – தே.சதுர்த்தசி(10.45am); அமாவாசை; நட்சத்திரம் – பூரட்டாதி(3.20pm); உத்திரட்டாதி; யோகம் – சுப்ரம்(9.25pm); பிராம்யம்; கரணம் – சகுனி(10.45am); சதுஸ்பாதம் ;

Read more

27 பிப்ரவரி 2017, மாசி – 15 | Monday, Poorattathi / Purva Bhadrapada, Sukla Prathama

நாள் – திங்கள்; திதி – வளர்.பிரதமை(7.07pm); துவிதியை; நட்சத்திரம் – சதயம்(6.50am); பூரட்டாதி; யோகம் – சித்தம்(3.43pm); சாத்தியம்; கரணம் – பத்திரை(7.51am); பவம்; சந்திராஷ்டமம்

Read more

31 ஜனவரி 2017, தை – 18

நாள் – செவ்வாய்; நட்சத்திரம் – பூரட்டாதி(10.45pm); திதி – வளர். சதுர்த்தி(+3.42am); யோகம் – பரீகம்(9.42am);சிவம்; கரணம் – வணிசை(4.16pm); பத்திரை (+3.42am); சந்திராஷ்டமம் –

Read more