8 ஏப்ரல் 2017, பங்குனி – 26 | Saturday, Pooram / Purva Phalguni, Sukla Thrayodashi

நாள் – சனி; திதி – வள.துவாதசி(9.00am); திரயோதசி; நட்சத்திரம் – பூரம் (+12.33am); உத்திரம்; யோகம் – கண்டம் (9.58am); விருத்தி; கரணம் – பாலவ(9.00am);

Read more

12 மார்ச் 2017, மாசி – 28 | Sunday, Pooram / Purva Phalguni, Paurnami

நாள் – ஞாயிறு; திதி – பௌணர்மி(8.24pm); நட்சத்திரம் – பூரம்(5.41pm);உத்திரம்; யோகம் – சூலம்(+2.55am); கண்டம்; கரணம் – பத்திரை(8.21am); பவம்; சந்திராஷ்டமம் – மகர

Read more