இன்று பரணி நட்சத்திரம் | Bharani Nakshatra

3 நட்சத்திர தொகுப்பு உடைய பெண் குறி(யோனி) போன்ற அமைப்புடை நட்சத்திரம். இதன் அதிதேவதை யம தர்ம ராஜா. பக்தர்களை மரணத்தில் இருந்து காக்கும் வல்லமை துர்கை

Read more

இன்று அசுபதி நட்சத்திரம் | Ashwini Nakshatra

3 நட்சத்திர தொகுப்பு கொண்ட குதிரையின் முக தோற்றம் கொண்ட அமைப்பாகும் அஸ்வினி நட்சத்திரம். எப்போதும் இருவராக இணைத்து இருப்பவரும் கையில் அமுதம் நிறைந்த கலசத்தை வைத்தது

Read more

இன்று சதயம் நட்சத்திரம்

வடமொழியில் சதபிஷா, சததாரா என்பார்கள். அபிஷஜா என்றால் மருத்துவர், சதம் என்றால் நூறு. 100 நட்சத்திர கூட்டம் உள்ள நட்சத்திரம் இதன் தனி சிறப்பு. இதன் அதிதேவதை

Read more