குரு இருக்கும் இடம் பாழ் – ஜோதிட பார்வை

குருவுக்கு பார்வை பலமே அதிக நன்மை செய்யும். தன காரகன் ஆன குரு பகவான் எப்படி இருக்கும் இடத்தை பாழ்ப்படுத்துவான்? குருவுக்கு பல காரகம் இருப்பின் தனம்/பணம்

Read more