11 ஏப்ரல் 2017, பங்குனி – 29 | Tuesday, Chithirai, Krishna Prathama

நாள் – செவ்வாய்; திதி – பௌர்ணமி(11.38am); பிரதமை; நட்சத்திரம் – சித்திரை; யோகம் – வியாகதம் (8.49am); கர்சணம்; கரணம் – பவம்(11.38am); பாலவம்; சந்திராஷ்டமம்

Read more

15 பிப்ரவரி 2017, மாசி – 3 | Wednesday, Chithirai, Krishna Panchami

15 பிப்ரவரி 2017, மாசி – 3 நாள் – புதன்; திதி – தே. பஞ்சமி; நட்சத்திரம் – ஹஸ்தம்(11.32am);சித்திரை; யோகம் – சூலம்(6.47pm);கண்டம்; கரணம்

Read more