31 மார்ச் 2017, பங்குனி – 18 | Friday, Karthigai, Sukla Chaturthi

நாள் – வெள்ளி; திதி – வள.சதுர்த்தி(8.41pm); பஞ்சமி; நட்சத்திரம் – பரணி(7.07am); கிருத்திகை; யோகம் – விஸ்கம்பம்(7.28am); பிரீதி; கரணம் – வணிசை(10.12am); பத்திரை; சந்திராஷ்டமம்

Read more

30 மார்ச் 2017, பங்குனி – 17 | Thursday, Bharani, Sukla Chaturthi

நாள் – வியாழன்; திதி – வள.திருதியை(11.43pm); சதுர்த்தி; நட்சத்திரம் – அஸ்வினி(9.25am); பரணி; யோகம் – வைதிருதி(11.08am); விஸ்கம்பம்; கரணம் – தைதூலை(1.15pm); கரசை; சந்திராஷ்டமம்

Read more

14 பிப்ரவரி 2017, மாசி – 2 | Tuesday, Hastham, Krishna Chaturthi

நாள் – செவ்வாய்; திதி – தே. சதுர்த்தி (+5.52am); நட்சத்திரம் – உத்திரம்(9.56am);ஹஸ்தம்; யோகம் – திருதி(6.56pm);சூலம்; கரணம் – பவம்(5.19pm);பாலவம்; சந்திராஷ்டமம் – கும்ப

Read more

31 ஜனவரி 2017, தை – 18

நாள் – செவ்வாய்; நட்சத்திரம் – பூரட்டாதி(10.45pm); திதி – வளர். சதுர்த்தி(+3.42am); யோகம் – பரீகம்(9.42am);சிவம்; கரணம் – வணிசை(4.16pm); பத்திரை (+3.42am); சந்திராஷ்டமம் –

Read more