30 மார்ச் 2017, பங்குனி – 17 | Thursday, Bharani, Sukla Chaturthi

நாள் – வியாழன்; திதி – வள.திருதியை(11.43pm); சதுர்த்தி; நட்சத்திரம் – அஸ்வினி(9.25am); பரணி; யோகம் – வைதிருதி(11.08am); விஸ்கம்பம்; கரணம் – தைதூலை(1.15pm); கரசை; சந்திராஷ்டமம்

Read more

இன்று பரணி நட்சத்திரம் | Bharani Nakshatra

3 நட்சத்திர தொகுப்பு உடைய பெண் குறி(யோனி) போன்ற அமைப்புடை நட்சத்திரம். இதன் அதிதேவதை யம தர்ம ராஜா. பக்தர்களை மரணத்தில் இருந்து காக்கும் வல்லமை துர்கை

Read more

4 பிப்ரவரி 2017, தை – 22

நாள் – சனி; நட்சத்திரம் – பரணி(6.40pm); திதி – வளர். அஷ்டமி(8.45pm); யோகம் – சுப்ரம்(9.03pm);பிராம்யம்; கரணம் – பத்திரை(9.49am); பவம்(8.45pm); சந்திராஷ்டமம் – கன்னி

Read more