29 மார்ச் 2017, பங்குனி – 16 | Wednesday, Aswini, Sukla Dwitiya

நாள் – புதன்; திதி – வள.துவிதியை(+2.47am); திரிதியை; நட்சத்திரம் – ரேவதி(11.39pm); அசுபதி; யோகம் – ஐந்திரம்(2.45pm); வைதிருதி; கரணம் – பாலவ(4.18pm); கெளலவ; சந்திராஷ்டமம்

Read more

இன்று அசுபதி நட்சத்திரம் | Ashwini Nakshatra

3 நட்சத்திர தொகுப்பு கொண்ட குதிரையின் முக தோற்றம் கொண்ட அமைப்பாகும் அஸ்வினி நட்சத்திரம். எப்போதும் இருவராக இணைத்து இருப்பவரும் கையில் அமுதம் நிறைந்த கலசத்தை வைத்தது

Read more

3 பிப்ரவரி 2017, தை – 21

நாள் – வெள்ளி; நட்சத்திரம் – அசுபதி(8.02pm); திதி – வளர். சப்தமி(10.50pm); யோகம் – சுபம்(11.58pm);சுப்ரம்; கரணம் – கரசை(11.48am); வணிசை(10.50pm); சந்திராஷ்டமம் – கன்னி

Read more