4 ஏப்ரல் 2017, பங்குனி – 22 | Tuesday, Punarpoosam / Punarvasu, Sukla Ashtami

நாள் – செவ்வாய்; திதி – வள.அஷ்டமி(11.21am); நவமி; நட்சத்திரம் – புனர்பூசம் (11.13pm); பூசம்; யோகம் – அதிகண்டம்(4.03pm); சுகர்மம்; கரணம் – பவம்(11.21am); பாலவ;

Read more

4 பிப்ரவரி 2017, தை – 22

நாள் – சனி; நட்சத்திரம் – பரணி(6.40pm); திதி – வளர். அஷ்டமி(8.45pm); யோகம் – சுப்ரம்(9.03pm);பிராம்யம்; கரணம் – பத்திரை(9.49am); பவம்(8.45pm); சந்திராஷ்டமம் – கன்னி

Read more