6 ஏப்ரல் 2017, பங்குனி – 24 | Thursday, Aayilyam / Ashlesha, Sukla Dasami

நாள் – வியாழன்; திதி – வள.தசமி (9.16am); ஏகாதசி; நட்சத்திரம் – ஆயில்யம் (11.00pm); மகம்; யோகம் – திருதி (12.17pm); சூலம்; கரணம் –

Read more

10 மார்ச் 2017, மாசி – 26 | Friday, Aayilyam / Ashlesha, Sukla Thrayodashi

நாள் – வெள்ளி; திதி – வளர்.திரியோதசி(8.50pm); நட்சத்திரம் – ஆயில்யம்(4.59pm); யோகம் – அதிகண்டம்(7.00am); சுகர்மம்; கரணம் – கெளலவம்(9.12am); தைதூலை; சந்திராஷ்டமம் – தனுசு

Read more

10 பிப்ரவரி 2017, தை – 28 | Friday, Aayilyam / Ashlesha, Paurnami

நாள் – வெள்ளி; நட்சத்திரம் – பூசம்(9.40am);ஆயில்யம்; திதி – வளர். திரியோதசி(7.31am);பௌர்ணமி ; யோகம் – சௌபாக்கியம்; கரணம் – வணிசை(7.31am); பத்திரை(6.44pm); சந்திராஷ்டமம் –

Read more