சண்டி நேரம் / முகூர்த்தம்

ஜோதிட சாஸ்த்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பல சுப நேரங்களில் காரிய சித்தி அடைய என்று சில நேரங்கள் நமக்கு கொடுத்துள்ளார்கள் நம் முன்னோர். அதில் ஒன்று தான் சண்டி

Read more

கோதூளி முஹூர்த்தம்

கோதூளி முகூர்த்தம்: ———————- தினமும் மாலை சூரிய அஸ்தமன நேரம் முதல் 2 நாழிகைக்குள்(6.00pm – 6.45pm) கோதூளி நேரம் என்று பெயர். “கோ” என்றால் பசு,

Read more